Planując zakup nowej elektronicznej wagi samochodowej musimy zastanowić się jaką wagę samochodową chcielibyśmy mieć na placu. Rozróżniamy 3 standardowe długości pomostów wagowych:


- 8 metrów;

- 14 metrów;

- 18 metrów.


Przy wyborze warto wziąć pod uwagę różne czynniki takie jak:

- miejsce na placu;

- rodzaj ważonych pojazdów;

- zakres ważenia.


Dla pojazdów krótkich takich jak np. hakowiec lub solówka wystarczy waga o długości 8 m o standardowym zakresie ważenia do 30 ton.

Dla zestawów średnich np. ciągnik siodłowy z naczepą długość pomostu powinna wynosić 14 m natomiast zakres ważenia 50-60 ton.

Dla zestawów długich np. ciągnik rolniczy z dwiema przyczepami długość pomostu powinna wynosić 18 m oraz zakres ważenia 50-60 ton.