Produkty i Usługi

Zdjęcie przedstawiające wagę najazdową dla samochodów ciężarówych

Wagi najazdowe

90 % wag produkowanych oraz montowanych przez firmę WAGOWSKAZ stanowią wagi w wersji najazdowej (wyniesionej ponad grunt).

Mamy wówczas łatwy dostęp do elektroniki potrzebny w czasie montażu lub ewentualnych przeglądów podczas eksploatacji wagi.

Ruch wagi ograniczony jest za pomocą specjalnych odbojników niepozwalających na nadmierny (niepotrzebny) ruch wagi.

Przestrzeń która stworzy się pomiędzy wagą a fundamentem łatwo jest wymyć za pomocą myjki ciśnieniowej.

Gwarancją bezproblemowego użytkowania wagi jest utrzymanie wagi w czystości.

Wagi zagłębione

Wagi usytuowane równo z gruntem stosuje się w miejscach o ograniczonym miejscu manewrowym.

Możemy wtedy (w razie potrzeby) w ograniczonym stopniu manewrować po wadze.

Przy takim rodzaju wagi należy pamiętać o dobrym odwodnieniu dołu fundamentowego

Zdjęcie przedstawiające wagę zagłębioną dla samochodów ciężarówych
Zdjęcie przedstawiające fundamenty prefabrykowane dla wag dla samochodów ciężarówych

Fundamenty prefabrykowane

Takie fundamenty stanowią prefabrykowane elementy podłoża pod wagę samochodową, fundamenty mogą być w wersji najazdowej oraz zagłębionej, możemy mieć również prefabrykowane najazdy w wersji betonowej oraz stalowej.

Fundament w takiej wersji sprawdzi się w miejscach o równym usytuowaniu terenu.

Fundamenty lane na mokro

Takie fundamenty wykonuje się bezpośrednio na placu u klienta za pomocą szalunków.

Zaletą takiego fundamentu jest możliwość dopasowania się z poziomami do istniejącego usytuowania terenu, który w każdym miejscu jest inny.

Fundamenty mogą być wykonane w wersji najazdowej oraz zagłębionej.

Zdjęcie przedstawiające lanie na mokro fundamentów dla wag dla samochodów ciężarówych
Zdjęcie przedstawiające serwis wag dla samochodów ciężarówych

Serwis

Podczas serwisu przeprowadzany jest szereg sprawdzeń mających na celu zlokalizowanie usterki, usunięcie jej oraz sprawdzenie parametrów wagi doprowadzając wagę do stanu sprzed wystąpienia awarii.

Ważne jest dokładne sprawdzenie wszystkich elementów wagi - takich jak czujniki, przewody, elektronika i mechanika, aby upewnić się, że działają one poprawnie i nie będą powodować kolejnych usterek w przyszłości.

Legalizacje wag

Legalizacja wag polega na sprawdzeniu wagi za pomocą certyfikowanych wzorców masy, waga po sprawdzeniu zalegalizowana jest w III klasie dokładności czyli do rozliczeń handlowych. Przeprowadzamy legalizację nowo powstałych wag wprowadzanych na rynek oraz legalizacje ponowne wag, których termin wygasł lub wygasa w ustawowym terminie.

Podczas przygotowania wagi do legalizacji sprawdzane są takie parametry jak:

 • Sprawdzenie działania tensometrów,
 • Konserwację gniazd tensometrów,
 • Regulację mechaniczną i elektroniczną wagi,
 • Wykonanie próbnego ważenia i kalibrację wagi,
 • Opłaty urzędowe związane z legalizacją,
 • Zapewnienie wzorców masy,
 • Legalizację wagi.
Zdjęcie przedstawiające proces legalizacji wag dla samochodów ciężarówych
Zdjęcie przedstawiające czesci i systemy wspomagajace

Części zamienne i systemy wspomagające

W naszej ofercie posiadamy także części zamienne do różnych typów wag samochodowych, m.in.:

 • czujniki tensometryczne,
 • terminale wagowe,
 • sumatory..

Ponadto oferujemy także sprzedaż systemów wspomagających takich jak:

 • kamery,
 • szlabany,
 • sterowanie światłami,
 • wyświetlacz zewnętrzne,
 • drukarki termiczne,
 • licencjonowane programy wagowe.