USŁUGI

Legalizacji Pierwotnych oraz Ponownych elektronicznych wag samochodowych oraz wykonywanie usług serwisów gwarancyjnych lub pogwarancyjnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Legalizacje

Firma WAGOWSKAZ wykonuje także usługi Legalizacji Pierwotnych oraz Ponownych elektronicznych wag samochodowych. Podczas przygotowania wagi do legalizacji przeprowadzany jest szczegółowy przegląd elektroniki oraz parametrów wagi wraz z ewentualną regulacją bądź wymianą podzespołów. W dniu legalizacji dokonywane jest sprawdzenie metrologiczne wagi za pomocą odpowiednich wzorców masy oraz w obecności Urzędnika z Obwodowego Urzędu Miar odpowiedniego do obwodu, na którym znajduję się waga. Po przeprowadzonej legalizacji wagi otrzymują Państwo odpowiednie zabezpieczenia na wadze w postaci naklejek bądź plomb oraz wystawiane jest Świadectwo Legalizacji Ponownej. Legalizacja ważna jest na 25 miesięcy licząc od daty dokonania sprawdzenia wagi.

Serwis gwarancyjny

Firma WAGOWSKAZ ma także w swojej ofercie wykonywanie usług serwisów gwarancyjnych lub pogwarancyjnych. Posiadamy w swoich zasobach materiały eksploatacyjne do różnych rodzajów wag samochodowych. Zdobyte doświadczenie pozwala nam dość precyzyjnie określić rodzaj usterki na podstawie wstępnej inspekcji wagi.

WAGOWSKAZ

ul. 60 P.P. Wielkopolskiej 41

99-100 Łęczyca

NIP 507-006-18-19

 

e-mail: kontakt@wagowskaz.pl

tel. 693-449-593   |   733-433-238

© 2018 / wagowskaz.pl